שינוי יעוד משטח תעשיה לתעשיה משולב במסחר ןהגדלת זכויות בניה, כפר יסיף

תוכנית ג/ 14825

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח תעשיה לתעשיה משולב במסחר ןהגדלת זכויות בניה, כפר יסיף
מספר: ג/ 14825
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד משטח מלאכה ותעשיה זעירה לשטח מלאכה ותעשיה זעירה משולב מסחר.
הגדלת מס' קומות משתיים לשלוש.
שינוי בקווי בנין בהתאם לקיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיכפר יאסיףכפר יאסיף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18772חלק26-27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7324עמק השלום מרכז הדרכה לתייר ולמטייל-יוקנעם מושבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/01/2007תאריך פרסום: 24/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5619. עמוד: 1266. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים29/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2006. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1906.
פרסום להפקדה בעיתונים22/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2006. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה29/12/2004
קבלת תכנית10/06/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/06/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601405/07/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200403729/12/2004