שינוי יעוד משימוש מעורב למסחר ותעשייה, אזור תעשייה גליל תחתון

תוכנית ג/ 12039

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משימוש מעורב למסחר ותעשייה, אזור תעשייה גליל תחתון
מספר: ג/ 12039
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפרדת שטח מעורב לתעשייה ומסחר לשני מגרשים נפרדים לכל יעוד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון

תיאור המיקום:
פארק תעשיות גליל תחתון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15244חלק10-13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ בת/ 181ללא שםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/12/2001תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2001. עיתון: הצופה.
פרסום לאישור ברשומות20/12/2001תאריך פרסום: 20/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5040. עמוד: 790. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/11/2001
החלטה בדיון באישור תכנית30/04/2001
פרסום להפקדה ברשומות16/04/2001תאריך פרסום: 16/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4978. עמוד: 2250. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים23/02/2001תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/01/2001
החלטה בדיון בהפקדה25/09/2000
קבלת תכנית26/07/2000