שינוי יעוד משמורת טבע לש.צ.פ. ודרך, שלולית ירחיב.

תוכנית שד/ 104/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משמורת טבע לש.צ.פ. ודרך, שלולית ירחיב.
מספר: שד/ 104/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד מגרש 2039 משמורת טבע ודרך לשטח ציבורי פתוח ודרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןמתן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8804חלק162
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתשד/ במ/ 104/ 9/ אירחיב ב'שינוי
תוכניתשד/ מק/ 104/ 13הרחבת דרך בתוואי מאושרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/02/2007תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1775. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים14/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/01/2007
החלטה בדיון באישור תכנית07/08/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה בעיתונים02/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות27/03/2006תאריך פרסום: 27/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5511. עמוד: 2401. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה18/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/02/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף21/09/2003
קבלת תכנית03/09/2003