שינוי יעוד משפ"פ וקרקע חקלאית למבני משק, באר טוביה

תוכנית 8/ 02/ 101/ 74

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משפ"פ וקרקע חקלאית למבני משק, באר טוביה
מספר: 8/ 02/ 101/ 74
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ביעוד קרקע הגדרת קוי בניין, זכויות ומגלבות בניה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע משטח פרטי פתוח למבני משק.
ב. קביעת קוי בניין.
ג. קביעת זכויות הבניה ל- % 50 משטח המגרש מתוכם % 30
המהווים שטחים עיקריים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
320חלק49, 56-57, 61
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/03/2012
החלטה בדיון בהפקדה15/08/2011
קבלת תכנית14/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/05/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200625/06/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101015/08/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001318/10/2010