שינוי יעוד משפ"צ לשטח לנחלה - מושב בקוע

תוכנית מי/ 510/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משפ"צ לשטח לנחלה - מושב בקוע
מספר: מי/ 510/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי גבולות מגרשים.
ב. שינוי יעוד משטח פתוח ציבורי לאזור חקלאי ב'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהבקוע

תיאור המיקום:
ישוב: בקוע
שטח בין קואורדינטות אורך 300 / 143 - 550 / 143
ובין קואורדינטות רוחב 150 / 137 - 900 / 136
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/09/1994תאריך פרסום: 22/09/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4248. עמוד: 226. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים04/09/1994תאריך פרסום בעיתון: 04/09/1994.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/1994
החלטה בדיון באישור תכנית17/05/1994
פרסום להפקדה ברשומות10/03/1994תאריך פרסום: 10/03/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4200. עמוד: 2730. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים15/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 15/02/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/01/1994
החלטה בדיון בהפקדה12/12/1993
קבלת תכנית19/10/1993