שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הבניה ברת תוקף "שיכון ציבורי",
לבצוע פעולות מדידה ורישום בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1896חלק50-58, 107-109
1980חלק23-24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 482. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון בביטול הפקדה13/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה29/03/1976
קבלת תכנית29/03/1976
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700813/08/2007