שינוי יעוד משצ"פ לאזור מלאכה דרך ומתקן הנדסי - מרכז שפירא

תוכנית 6/ 03/ 129/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משצ"פ לאזור מלאכה דרך ומתקן הנדסי - מרכז שפירא
מספר: 6/ 03/ 129/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מלאכה, למתקן
הנדסי ולדרך גישה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירמרכז שפירא

תיאור המיקום:
ישוב: מרכז שפירא
מועצה אזורית שפיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1059כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/06/1991תאריך פרסום: 13/06/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3888. עמוד: 2729. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים17/05/1991תאריך פרסום בעיתון: 17/05/1991.
החלטה בדיון באישור תכנית19/11/1990
פרסום להפקדה בעיתונים01/03/1990תאריך פרסום בעיתון: 01/03/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/03/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/03/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה01/03/1990
פרסום להפקדה ברשומות26/12/1988תאריך פרסום: 26/12/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3603. עמוד: 630. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה21/11/1988
קבלת תכנית24/08/1988