שינוי יעוד משצ"פ לאזור מלאכה

תוכנית 21/ 03/ 102/ 70

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משצ"פ לאזור מלאכה
מספר: 21/ 03/ 102/ 70
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד מגרשים וחלוקה מחדש ע"י שינוי יעודים
והקטנת רוחב דרך מס' 3 ושינוי קווי בנין.
ב. שינוי יעוד מגרשים וחלוקה מחדש.
ג. שינוי יעוד מעבר ציבורי לאזור מלאכה.
ד. הקטנת רוחב דרך מס' 3 מ- 12 מ' ל- 11 מ'. ה. שינוי בקווי בנין במגרשים מס' 14,15,28

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
ישוב: שדרות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1898חלק14-15, 28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/1991תאריך פרסום: 31/10/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3939. עמוד: 584. שנה עברית: התשנב .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/09/1991
החלטה בדיון באישור תכנית17/06/1991
פרסום להפקדה ברשומות07/03/1991תאריך פרסום: 07/03/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3854. עמוד: 1782. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים03/02/1991תאריך פרסום בעיתון: 03/02/1991.
החלטה בדיון בהפקדה24/12/1990
קבלת תכנית16/05/1990