שינוי יעוד משצ"פ למגורים א' , לגיטימציה למבנה קיים בדרום עראבה

תוכנית ג/ 13127

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משצ"פ למגורים א' , לגיטימציה למבנה קיים בדרום עראבה
מספר: ג/ 13127
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משצ"פ למגורים א' וניתנת לגיטימציה לבנין קיים בגוש 19385 בחלק מחלקה 78 בעראבה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19385חלק77-78, 98-100
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה02/07/2003
קבלת תכנית16/04/2002