שינוי יעוד משצ"פ למגורים א' 4 - רמת ישי

תוכנית ג/ 11213

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משצ"פ למגורים א' 4 - רמת ישי
מספר: ג/ 11213
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
8.1 - שינוי משטח ציבורי פתוח למגורים א-4 (למגרש
ן 500 מ"ר) תכנית זו באה כפיצוי לבעלי הקרקע על
ניית מתקני ביוב במגרש 117 ח' 101 . ב
.8 - מתן הוראות להוצאת היתרי בניה בתחום התכנית. ב
.8 - לקבוע הנחיות ותנאים לפיתוח לבניה בתחום 2
התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי

תיאור המיקום:
ישוב: רמת ישי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק101
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/2001תאריך פרסום: 23/10/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5026. עמוד: 228. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים30/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2001. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/09/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות05/03/2001
פרסום להפקדה ברשומות23/11/2000תאריך פרסום: 23/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4935. עמוד: 457. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים15/10/2000תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2000. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/09/2000
החלטה בדיון בהפקדה16/06/1999
קבלת תכנית10/03/1999