שינוי יעוד משצ"פ למגורים בין הרחובות הקרן הקיימת לישראל, השלד"ג ומשמר הים

תוכנית חד/ 1262

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משצ"פ למגורים בין הרחובות הקרן הקיימת לישראל, השלד"ג ומשמר הים
מספר: חד/ 1262
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד משצ"פ למגורים א'.
- איחוד חלקה 202 עם ח"ח 482.
- איחוד חלקה 203 עם ח"ח 482.
- סימון מבנה וסככה להריסה.
- שינוי בקו בנין לבניינים קיימים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחדרהחדרהחדרה

תיאור המיקום:
בין הרחובות הקרן הקיימת לישראל, השלד"ג ומשמר הים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10570חלק202-203326-327, 482
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/05/2006
החלטה בדיון בהפקדה04/06/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/03/2003
קבלת תכנית06/03/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200600817/05/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200401230/06/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200300904/06/2003