שינוי יעוד משצ"פ למגורים -רמת ישי

תוכנית ג/ 10997

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משצ"פ למגורים -רמת ישי
מספר: ג/ 10997
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ג / במ / 174 הפיכת שלושה מגרשי שצ"פ למגרשי
מגורים חד משפחתיים, כל הוראות תכנית ג / במ / 4
17 ישארו כפי שהן.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי

תיאור המיקום:
ישוב: רמת ישי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק78-79, 96, 100, 102
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית03/03/1999
קבלת תכנית16/11/1998