שינוי יעוד משצ"פ למגורים, חצור

תוכנית ג/ 11973

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משצ"פ למגורים, חצור
מספר: ג/ 11973
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התאמת יעודי קרקע והוראות הבניה על מנת לאפשר מתלן לגיטימציה למבנה מגורים ובית כנסת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןאצבע הגלילחצור הגליליתחצור הגלילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13854חלק43, 113
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3620אתר המרכז חצורשינוי
תוכניתג/ 5709אתר מרכז מבניין דרומישינוי
תוכניתג/ 3276מרכז חצורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/2001תאריך פרסום: 23/10/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5026. עמוד: 225. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים17/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/09/2001
החלטה בדיון באישור תכנית08/08/2001
פרסום להפקדה ברשומות25/06/2001תאריך פרסום: 25/06/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4996. עמוד: 3076. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/2001תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2001. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/05/2001
החלטה בדיון בהפקדה21/02/2001
קבלת תכנית19/06/2000