שינוי יעוד משצ"פ למרכז מבני ציבור ומסחר

תוכנית ג/ 20095

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משצ"פ למרכז מבני ציבור ומסחר
מספר: ג/ 20095
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משצ"פ למסחר מבנים ומוסדות ציבור

עיקרי ההוראות:
שינוי יועד משצ"פ למסחר מבנים ומוסדות ציבור
קביעת הוראות וזכויות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק3
10477חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 111שפר (פרדיה ב')שינוי
תוכניתג/ 9601זבידאת - מערב, שינוי למתארשינוי
תוכניתג/ במ/ 190ערב אל זבידאת 1992שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/05/2012
קבלת תכנית11/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201201318/07/2012