שינוי יעוד משצ"פ לשב"צ - תחנת מד"א ותחנת משטרה אזורית - נתיבות

תוכנית 22/ 02/ 101/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משצ"פ לשב"צ - תחנת מד"א ותחנת משטרה אזורית - נתיבות
מספר: 22/ 02/ 101/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת מגן דויד אדום ותחנת משטרה בנתיבות, ע"י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים, שינויים ביעוד הקרקע משטח ציבורי פתוח לשטחים לבנייני ציבור, קביעת קווי בניין, אחוזי בניה וקביעת הוראות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
רח' אחת עשרה הנקודות.

גוש : 100279 ( בהסדר), רישום ישן עזתה גוש 6 חלקה 1 ( חלק)
גוש: 100280/3 , חלקה 2 ( חלק)

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 02/ 101/ אתכנית מתאר נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות16/10/2006תאריך פרסום: 16/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5588. עמוד: 243. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/09/2006
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1605. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים12/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה27/12/2004
קבלת תכנית21/01/2004