שינוי יעוד משצ"פ לשטח בנייני ציבור מאזור מסחרי ושטח למבני ציבור לאזור מסחרי

תוכנית 22/ 03/ 102/ 108

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משצ"פ לשטח בנייני ציבור מאזור מסחרי ושטח למבני ציבור לאזור מסחרי
מספר: 22/ 03/ 102/ 108
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבנייני ציבור.
ב. שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לאזור מסחרי.
ג. שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לשביל להולכי רגל.
ד. קביעת הנחיות בניה.
ה. שינוי קו בנין ברחוב יוסף מלול.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39574כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 16יעוד שטח לבית ספר ושצ"פ - נתיבותשינוי
תוכנית22/ 03/ 102/ 62שינוי יעוד משטח ציבויר פתוח לאזור מסחרי - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/08/1989תאריך פרסום בעיתון: 03/08/1989. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/1989. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/1989. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות30/07/1989תאריך פרסום: 30/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3684. עמוד: 3779. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/1989
פרסום להפקדה ברשומות14/07/1988תאריך פרסום: 14/07/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3572. עמוד: 1407. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים12/07/1988תאריך פרסום בעיתון: 12/07/1988. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/1988. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/1988. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה18/04/1988
קבלת תכנית01/03/1988