שינוי יעוד משצ"פ לשטח לבנייני ציבור נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 102/ א'

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משצ"פ לשטח לבנייני ציבור נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 102/ א'
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בניין ציבורי על ידי שינוי
יעוד הקרקע משטח ציבורי פתוח לבנייני ציבור וקביעת
הנחיות, מגבלות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571חלק84, 102
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 78רחוב אבו חצירא בר אילן שדרות ירושלים - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים31/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות17/07/2003תאריך פרסום: 17/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5207. עמוד: 3504. שנה עברית: התשסג .
החלטה בדיון באישור תכנית27/01/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/11/2002
פרסום להפקדה ברשומות10/11/2002תאריך פרסום: 10/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5126. עמוד: 421. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים07/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/08/2002
החלטה בדיון בהפקדה10/06/2002
קבלת תכנית02/07/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200300127/01/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים25027/11/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200200810/06/2002