שינוי יעוד משצ"פ לשטח לבניני ציבור - תחנת כיבוי אש

תוכנית 22/ 02/ 101/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משצ"פ לשטח לבניני ציבור - תחנת כיבוי אש
מספר: 22/ 02/ 101/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח לבניני ציבור
על ידי שינויים ביעודי קרקע איחוד וחלוקת מגרשים
וקביעת הוראות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
גוש: 100280 (ארעי) חלקה: 1 (זמני)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100280חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/07/1998תאריך פרסום: 23/07/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4665. עמוד: 4585. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים09/07/1998תאריך פרסום בעיתון: 09/07/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/06/1998
החלטה בדיון באישור תכנית25/05/1998
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1998תאריך פרסום: 31/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4633. עמוד: 3054. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים19/03/1998תאריך פרסום בעיתון: 19/03/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/03/1998
החלטה בדיון בהפקדה02/02/1998
קבלת תכנית06/09/1996