שינוי יעוד משצ"פ לשטח תיירות ודרך, נצרת

תוכנית ג/ 16004

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משצ"פ לשטח תיירות ודרך, נצרת
מספר: ג/ 16004
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
ליעד שטח בחלקה 15 גוש 16564 לשטח אירוח לתיירות, לדרך ולשטח ציבורי פתוח.
הסדרת דרך גישה .
לקבוע הוראות לבניה בגבולות התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16564חלק15, 188, 10, 13-14, 31, 34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4070מלונאות נופש ומגורים, נצרת, נצרת עיליתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה18/01/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/12/2005
קבלת תכנית27/12/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200700118/01/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601727/09/2006