שינוי יעוד משצ"פ לשימוש מעורב מגורים ונופש, מטולה

תוכנית ג/ 14954

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משצ"פ לשימוש מעורב מגורים ונופש, מטולה
מספר: ג/ 14954
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי יעוד הקרקע משצ"פ, לאזור מגורים, מלונאות ו/או נופש.
שינוי יעוד מגורים, מסחר, ונופש לשפ"פ. עבור מעבר לציבור.
הקצאת אחוזי בניה (שטחים עיקריים ושטחי שרות) מאזור מגורים, מסחר, ונופש לאזור מגורים, מלונאות ו/או נופש ללא שינוי בסך אחוזי הבניה המותרים.
הקמת בריכת שחיה פרטית.
איחוד של תת חלקה 8,9 בחלקה מספר 19 בגוש 13215. בהסכמת הבעלים.

עקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד הקרקע משצ"פ, לאזור מגורים, מלונאות ונופש.
שינוי יעוד אזור מגורים, מסחר ונופש לשפ"פ. עבור מעבר לציבור.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה.
קביעת בינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןאצבע הגלילמטולהמטולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13215חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8260מתאר, מטולהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/07/2005
קבלת תכנית01/09/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/09/2004