שינוי יעוד משצ''פ לשטח מגורים א' שכונה 16 תל שבע

תוכנית 7/ 02/ 172/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משצ''פ לשטח מגורים א' שכונה 16 תל שבע
מספר: 7/ 02/ 172/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מ-ש.צ.פ. לשטח מגורים א'.
2. שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לשטח מגורים א'.
3. התווית דרכים ושבילים.
4. הקצאת שטח לפעילות ספורט.
5. הקצאת שטחלמבני ציבור.
6. הקצאת שטח לשטחים ציבוריים אינטינסיביים.

עיקרי ההוראות:
1. מתן זכויות ומגבלות בניה לפי סעיף 5.
2. תנאים להוצאת היתרי בניה.
3. הריסת מבנים קיימים בשטח.
4. הנחיות בדבר תשתיות קיימות וחדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבע

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גושים / חלקות:
גוש: 100058/3 חלקי חלקות: 3, 7
גוש: 100059/1 חלקי חלקה: 1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 174שכונה 16 - תל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה05/05/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/01/2008
קבלת תכנית24/12/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900822/06/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800505/05/2008