שינוי יעוד מש.ב.צ לדרך משולבת

תוכנית טר/ 5101

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מש.ב.צ לדרך משולבת
מספר: טר/ 5101
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח בנייני ציבור לדרך משולבת

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד של קרקע שטח בנייני ציבור לדרך משולבת
קביעת הוראות בניה
הריסת המבנים והגדרות בתחום הדרך המשולבת.
קביעת קווי בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
שטחים במערב העיר טירה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7780חלק5, 12-14, 24-26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתממ/ 920/ 1קביעת יעודי קרקע ותכליות מותרות בתחום המועצה המקומית טירהשינוי
תוכניתתממ/ 3/ 21תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/06/2010
החלטה בדיון באישור תכנית31/05/2009
פרסום להפקדה ברשומות05/12/2007תאריך פרסום: 05/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5746. עמוד: 803. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים12/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2006. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2007. עיתון: עיתון יומי א.
קבלת תכנית01/01/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים