שינוי יעוד מש.ב.צ. למגורים ב'

תוכנית מש/ 7/ 1/ 129

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מש.ב.צ. למגורים ב'
מספר: מש/ 7/ 1/ 129
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע מבניני ציבור למגורים ג'.
2. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7825חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים11/09/1998תאריך פרסום בעיתון: 11/09/1998.
פרסום לאישור ברשומות01/09/1998תאריך פרסום: 01/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4675. עמוד: 4908. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה ברשומות08/03/1998תאריך פרסום: 08/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4626. עמוד: 2704. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים03/03/1998תאריך פרסום בעיתון: 03/03/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/02/1998
החלטה בדיון בהפקדה29/09/1997
קבלת תכנית01/06/1997