שינוי יעוד מש.צ.פ לש.ב.צ.

תוכנית אל/ 195/ 4/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מש.צ.פ לש.ב.צ.
מספר: אל/ 195/ 4/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח בנייני ציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדרמב"ן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5755חלק36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 4אלעד רובע B.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות19/03/2006תאריך פרסום: 19/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5507. עמוד: 2302. שנה עברית: התשסו .
פרסום תכנית לביטול הפקדה בעיתונים08/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2006.
החלטה בדיון בהתנגדויות29/01/2006
החלטה בדיון בביטול הפקדה29/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3345. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה בעיתונים15/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/04/2005
החלטה בדיון בהפקדה27/09/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/08/2004
קבלת תכנית21/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200600529/01/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים53030/06/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200401727/09/2004