שינוי יעוד מש.צ.פ. ואזור בנייני ציבור לאזור מגורים

תוכנית 21/ 03/ 102/ 47

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מש.צ.פ. ואזור בנייני ציבור לאזור מגורים
מספר: 21/ 03/ 102/ 47
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח להרחבת בית מגורים,
שינוי יעוד בשטח ציבורי פתוח בשטח בנייני ציבור,
התוספת סטנדדרטית לכל הבניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1900חלק44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 03/ 102/ 36שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מוסדות ציבור (מעון) - שדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות24/10/2007תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 238. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון בביטול הפקדה13/08/2007
פרסום להפקדה בעיתונים27/03/1983תאריך פרסום בעיתון: 27/03/1983. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/1983. עיתון: מעריב.
פרסום להפקדה ברשומות01/04/1982תאריך פרסום: 01/04/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2799. עמוד: 1465. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון בהפקדה25/01/1982
קבלת תכנית30/11/1981
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700813/08/2007