שינוי יעוד מש.צ.פ. לאזור מבנה ציבור - רחוב אבוחצירה - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 104

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מש.צ.פ. לאזור מבנה ציבור - רחוב אבוחצירה - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 104
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבנייני ציבור ולאזור מגורים א'.
ב. קביעת הנחיות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39572כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/1989תאריך פרסום: 07/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3627. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית14/11/1988
פרסום להפקדה ברשומות01/03/1988תאריך פרסום: 01/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3529. עמוד: 875. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה28/12/1987
קבלת תכנית03/11/1987