שינוי יעוד מש.צ.פ. לאזור מגורים א'

תוכנית 14/ 03/ 108/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מש.צ.פ. לאזור מגורים א'
מספר: 14/ 03/ 108/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שינוי יעוד קרקע מש.צ.פ. למגורים א'.
2.חלוקת המגרשים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
רח' הרדוף 16א

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558כל הגוש
38562כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/11/1991תאריך פרסום: 28/11/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3948. עמוד: 974. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים10/01/1991תאריך פרסום בעיתון: 10/01/1991.
החלטה בדיון באישור תכנית10/12/1990
פרסום להפקדה ברשומות27/06/1990תאריך פרסום: 27/06/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3776. עמוד: 3150. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים14/06/1990תאריך פרסום בעיתון: 14/06/1990.
החלטה בדיון בהפקדה04/06/1990
קבלת תכנית12/03/1990