שינוי יעוד מש.צ.פ. לאזור מגורים ג' ושינויים ג' - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 87

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מש.צ.פ. לאזור מגורים ג' ושינויים ג' - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 87
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים ג'
ומשטח פרטי פתוח לשטח ציבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39580חלק47-48, 50, 53, 63-65
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 76תכנון וציפוף מבנה מגורים קיים - רחוב בר-אילן - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/1986תאריך פרסום: 30/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3297. עמוד: 1303. שנה עברית: התשמו .
פרסום לאישור בעיתונים12/01/1986תאריך פרסום בעיתון: 12/01/1986. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/1986. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון באישור תכנית12/06/1985
פרסום להפקדה ברשומות04/03/1985תאריך פרסום: 29/03/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3181. עמוד: 1819. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה בעיתונים04/03/1985תאריך פרסום בעיתון: 21/03/1985. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/1985. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/1985. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון בהפקדה18/02/1985
קבלת תכנית14/01/1985