שינוי יעוד מש.צ.פ. לאזור תעשיה ושינוי בחלוקה - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 104/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מש.צ.פ. לאזור תעשיה ושינוי בחלוקה - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 104/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד חלקות.
2. קביעת מגבלות בניה חדשות.
3. צירוף שטח ציבורי פתוח לאזור תעשיה.
הכל בהתאם למופיע בתשריט המצורף.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 104/ 1אזור תעשיה - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/01/1982תאריך פרסום: 21/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2781. עמוד: 871. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים14/12/1981
החלטה בדיון באישור תכנית05/10/1981
פרסום להפקדה ברשומות20/07/1981תאריך פרסום: 20/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2729. עמוד: 2240. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים01/07/1981תאריך פרסום בעיתון: 01/07/1981. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/1981. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/1981. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה23/05/1981
קבלת תכנית15/02/1981