שינוי יעוד מש.צ.פ. למגורים למטרת השלמת מגרש.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 163

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מש.צ.פ. למגורים למטרת השלמת מגרש.
מספר: הצ/ 5/ 1/ 163
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מש.צ.פ. למגורים למטרת השלמת מגרש.
ב. שינוי יעוד ממגורים לדרך ציבורית עפ"י
המצב בפועל בשטח.
ג. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים -
מ.מ.י. והמועצה המקומית.
ד. קביעת הוראות וזכויות הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7800חלק336, 348, 352296, 337
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 9מפורטת - הצ/5-9/1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/06/2003תאריך פרסום: 16/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5194. עמוד: 2778. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים30/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/04/2003
החלטה בדיון באישור תכנית07/03/2001
פרסום להפקדה ברשומות31/12/2000תאריך פרסום: 31/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4947. עמוד: 1047. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים10/12/2000תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/10/2000
החלטה בדיון בהפקדה06/06/2000
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/02/2000
קבלת תכנית28/11/1999