שינוי יעוד מש.צ.פ. לשטח למגורים.

תוכנית שד/ 1002/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מש.צ.פ. לשטח למגורים.
מספר: שד/ 1002/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח למגורים, שינוי בקו בנין צדדי מ- 2.0 מ' ל- 4.0 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרון

תיאור המיקום:
רח' הגילגל 15, צור יגאל.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7364חלק28-2915-16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתשד/ מק/ 1002/ 10/ א/ 3תוכנית שד/ מק/ 1002/ 10/ א/ 3שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים30/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות17/09/2008תאריך פרסום: 17/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5850. עמוד: 4788. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/07/2008
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/2006
פרסום להפקדה בעיתונים17/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1902. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה08/02/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/10/2004
קבלת תכנית08/09/2004