שינוי יעוד מש.צ.פ.: למגורים ג', לדרך משולבת, לשביל. קביעת הוראות בניה.

תוכנית טר/ 2527

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מש.צ.פ.: למגורים ג', לדרך משולבת, לשביל. קביעת הוראות בניה.
מספר: טר/ 2527
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח למגורים ג'.
2. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לדרך משולבת.
3. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשביל.
4. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7765חלק6160
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתממ/ 920/ 1קביעת יעודי קרקע ותכליות מותרות בתחום המועצה המקומית טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4205. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים02/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2005. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/07/2005
החלטה בדיון באישור תכנית28/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות14/11/2004תאריך פרסום: 14/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5343. עמוד: 436. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/10/2004
פרסום להפקדה בעיתונים24/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/08/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/10/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף27/07/2003
קבלת תכנית03/07/2003