שינוי יעוד מש.צ.פ.-למסחר משרדים וחניה ציבורית, למסחר, משרדים, ש.צ.פ, וש.ב.צ.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 173/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מש.צ.פ.-למסחר משרדים וחניה ציבורית, למסחר, משרדים, ש.צ.פ, וש.ב.צ.
מספר: הצ/ 5/ 1/ 173/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ייעוד:
1. משטח ציבורי פתוח - למסחר, משרדים ודרך.
2. מדרך (חניה ציבורית) - למסחר, משרדים, שטח ציבורי פתוח.
3. משטח למבנה ציבור - לשטח ציבורי פתוח, חניה ציבורית, מסחר ומשרדים.
ב. הוראות והגבלות בניה.
ג. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
רחוב הדקל פינת הנרקיס.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7788חלק51, 55
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 30מרכז מסחרי. מע"ר תל מונדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/12/2007תאריך פרסום: 26/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5753. עמוד: 1071. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים07/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/10/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות18/03/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2006
פרסום להפקדה ברשומות23/10/2006תאריך פרסום: 23/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5590. עמוד: 304. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים29/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/08/2006
החלטה בדיון בהפקדה02/08/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/07/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף26/05/2002
קבלת תכנית28/04/2002