שינוי יעוד מתחנת דלק למסחר

תוכנית ג/ 11496

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מתחנת דלק למסחר
מספר: ג/ 11496
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד חלק מחלק 78 גוש 12201 מאזור
תחנת תדלוק ושרותי דרך לאזור מסחר
ב. קביעת הוראות בניה בתחום התכנית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין

תיאור המיקום:
ישוב: אעבלין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12210חלק78
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית17/11/1999
קבלת תכנית06/09/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200801/05/2002