שינוי יעוד מתחנת תדלוק לתעשיה, אזור תעשיה דלתון

תוכנית גנ/ 17142

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מתחנת תדלוק לתעשיה, אזור תעשיה דלתון
מספר: גנ/ 17142
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקלה בקו בניין מדרך אזורית 886 מ-80 מטר מהציר ל-50 מטר מהציר.
שינוי ייעוד מגרש מס' 37 מ"תחנת תדלוק" ל"תעשייה" .

עיקרי ההוראות:
קביעת הוראות בניה ושימושים.
שינוי יעוד קרקע מ"תחנת תדלוק" ל"תעשייה".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילדלתון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14035חלק15
14037חלק72
14270חלק6-7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12428אזור תעשייה רמת דלתוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/11/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/07/2010
החלטה בדיון באישור תכנית09/02/2010
פרסום להפקדה בעיתונים21/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2009. עיתון: הארץ.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2009
פרסום להפקדה ברשומות11/08/2009תאריך פרסום: 11/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5986. עמוד: 5284. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה25/06/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/10/2007
קבלת תכנית08/07/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה