שינוי יעוד מתכנון עתידי לאזור מגורים, בית ג'אן

תוכנית ג/ 16899

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מתכנון עתידי לאזור מגורים, בית ג'אן
מספר: ג/ 16899
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית
שינוי ייעוד משטח לתכנון עתידי למגורים ב' שצ"פ והתווית דרך

עיקרי הוראות התוכנית
שינוי יעוד משטח לתכנון עתידי לשטח מגורים ב' שצ"פ והתווית דרך
קביעת הוראות ושימושים בניה (צפיפות % בניה) באזורים שונים
קביעת הוראות למתן היתרי בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתליבית ג'ןבית ג'ן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19502חלק41
19515חלק65-67
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 685תכנית מתאר בית ג'אןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/10/2009תאריך פרסום: 13/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6004. עמוד: 120. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים18/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2009. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/08/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית19/05/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/03/2009
החלטה בדיון באישור תכנית19/11/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3651. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה11/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/04/2007
קבלת תכנית20/02/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה