שינוי יעוד מתעשיה ומלאכה זעירה למגורים ומסחר, סכנין

תוכנית ג/ 19478

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מתעשיה ומלאכה זעירה למגורים ומסחר, סכנין
מספר: ג/ 19478
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד בחלקה 95 גוש 19290 משטח מלאכה ותעשיה זעירה לשטח מגורים ב' ומסחר כולל הגדלת אחוזי בניה ומס' קומות

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד חלקה 95 גוש 19290 למגורים ב' ומסחר
הגדלת סה"כ אחוזי הבניה מ - 106% ל - 176%
הגדלת מס' הקומות המותר מ - 2 קומות ל - 4 קומות
הגדלת גובה הבנין מ - 10.0 מ' ל - 18.5 מטר מעל מפלס הכניסה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19290חלק95
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/04/2011
קבלת תכנית03/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה להקלות מתמ"א 3 ותמ"א 23201200323/10/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201101531/10/2011