שינוי יעוד מתעשיה זעירה למגורים, בסמת טבעון

תוכנית ג/ 15319

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מתעשיה זעירה למגורים, בסמת טבעון
מספר: ג/ 15319
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד מתעשיה זעירה למגורים מעורב במסחר ומשמורת טבע לשצ"פ
+ הסדרת תנועה בצומת כניסה לשכונת יסמין - בוסמת טבעון.

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד ממלאכה זעירה, דרך ושצ"פ - לשטח מגורים מעורב במסחר, וחניה תוך בצוע שינויי תוואי דרך.
שינוי יעוד משמורת טבע לשצ"פ.
קביעת הוראות וזכויות בניה.
הקלה מתמ"א 8.
איחוד וחלוקה מחדש בהסכת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10368חלק386, 388
12312חלק18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7821שנוי יעוד מתעשיה ומלאכה לאזור מגורים, בסמת טבעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/2009תאריך פרסום: 22/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5979. עמוד: 5038. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים05/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2009. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/06/2009
החלטה בדיון באישור תכנית01/04/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות17/12/2008תאריך פרסום: 17/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5883. עמוד: 1198. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים07/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2008. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/10/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית24/06/2008
החלטה בדיון בהפקדה30/04/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/05/2005
קבלת תכנית27/02/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה