שינוי יעוד מתעשיה חקלאית ולתעשיה ואחסנה לא חקלאיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 253/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שינוי יעוד מתעשיה חקלאית ולתעשיה ואחסנה לא חקלאיים
מספר: 253/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שימוש חורג מתעשיה חקלאית לתעשיה ואחסנה לא חקלאית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17458חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר02/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200800326/12/2007