שינוי יעוד מתעשיה לאחסנה וקביעת הוראות וזכויות בניה

תוכנית חכ/ 36/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מתעשיה לאחסנה וקביעת הוראות וזכויות בניה
מספר: חכ/ 36/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מ"תעשיה" ל"אחסנה", דרך כניסה לאתר ושטח ציבורי פתוח.
קביעת הוראות בניה ומתן זכויות בניה.

עיקרי ההוראות:
קביעת הוראות הבניה לאזור "אחסנה" ומתן זכויות בניה.
שטחים, גובה בנינים והנחיות לעיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלכרם מהר"ל

תיאור המיקום:
צוומת מושב כרם מהר"ל בצמוד לצומת מושב עופר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11784חלק136-137, 145127, 135, 138-140, 190, 194
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשח/ 36כרם מהר"ל והסביבהשינוי
תוכניתחכ/ 150/ אתוכנית אב מתאר למועצה אזורית חוף כרמלכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/11/2011תאריך פרסום: 03/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6314. עמוד: 353. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים23/09/2011תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/09/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/08/2011
החלטה בדיון באישור תכנית13/04/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר07/02/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/01/2011תאריך פרסום: 26/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6193. עמוד: 2219. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית10/01/2011
פרסום להפקדה בעיתונים31/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/12/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/11/2010
החלטה בדיון בוולק"ח12/04/2010
החלטה בדיון בהפקדה28/10/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/09/2009
קבלת תכנית11/01/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה