שינוי יעוד מתעשיה למסחר מעורב בתעשיה עתירת ידע, רמת ישי

תוכנית ג/ 18061

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מתעשיה למסחר מעורב בתעשיה עתירת ידע, רמת ישי
מספר: ג/ 18061
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי וחלוקה מחדש לש החלקות הקיימות באזור המיועד לתעשיה קלה ומלאכה
הוספת שימושים למשרדים תעשיה נקייה ומסחר בנוסף ליעוד הקיים תעסוקה
שיפור מערכת דרכים פנימיות שינוי וביטול חלק מהדרכים הקיימות

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מתעשיה מלאכה שטח מסחר ותעשיה עתירת ידע
איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים
קביעת התכליוות המותרות לכל יעוד קרקע
קביעת הוראות בניה קביעת גודל מגרש מינימלי מרווחי בניה גובה בניינים
קביעת הנחיות בינוי ופיתוח
קביעת הנחיות עיצוב אדריכלי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11178חלק21-26, 30-32, 65, 6727, 29, 62, 64, 66
11179חלק14-17, 19-2018, 21-24, 33-35, 78, 80, 82
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11589הגדלת אחוזי בניה ומספר קומות - רמת ישישינוי
תוכניתג/ 4224אזור תעשיה , רמת ישישינוי
תוכניתג/ 303מתאר רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה02/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/03/2009
קבלת תכנית03/02/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים200900502/07/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200900708/06/2009