שינוי יעוד מתעשיה למסחר - אזור תעשיה נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 151

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מתעשיה למסחר - אזור תעשיה נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 151
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לאזור מסחרי ע"י שינויים ביעוד הקרקע,
שינויים בקוי בניין, תוספת קומות, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים,
הגדרת זכויות בניה למטרות שירות וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39575חלק36, 4952, 54
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/09/2005
קבלת תכנית20/05/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500805/09/2005