שינוי יעוד נקודתי ולגיטימציה משטח מלאכה זעירה לשטח מגורים משולב מסחר וגישה,נחף

תוכנית ג/ 16085

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד נקודתי ולגיטימציה משטח מלאכה זעירה לשטח מגורים משולב מסחר וגישה,נחף
מספר: ג/ 16085
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
תכנון חלקי מאזור מסחר ומלאכה זעירה בלתי מזיקה (משולב) לאזור מגורים משולב עם מסחר.
התווית דרך משולבת.

עיקרי התכנית:
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
קביעת הוראות בנייה : גובה בניינים ואחוזי בניה.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת השלבים וההנחיות לביצוע התכנית.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםנחףנחף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19126חלק25-26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10765שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר ומלאכה, שצ"פ והתווית דרך, נחףשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/02/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/02/2006
קבלת תכנית30/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200700307/02/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601727/09/2006