שינוי יעוד נקודתי לתכנית מתאר, נין

תוכנית ג/ 16114

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד נקודתי לתכנית מתאר, נין
מספר: ג/ 16114
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
תכנון שכונת מגורים בצד דרומי של כפר נין בת 20 יח"ד.

עיקרי התכנית:
שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח שיעודו מגורים מבנה ציבור ושצ"פ.
קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17207חלק3132
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7033תכנית המתאר, ניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה27/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/05/2006
קבלת תכנית10/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601727/09/2006