שינוי יעוד נקודתי משב"צ לשטח מגורים א' בדרום מערב ירכא:

תוכנית ג/ 13933

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד נקודתי משב"צ לשטח מגורים א' בדרום מערב ירכא:
מספר: ג/ 13933
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע משטח מבנה ציבור למגורים א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18899חלק97
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4241שכון לחיילים משוחררים - ירכאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות09/07/2006תאריך פרסום: 09/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5550. עמוד: 4122. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/06/2006
החלטה בדיון באישור תכנית20/04/2005
פרסום להפקדה ברשומות03/03/2005תאריך פרסום: 03/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5375. עמוד: 1912. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005
פרסום להפקדה בעיתונים20/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה02/08/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/05/2003
קבלת תכנית01/04/2003