שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים א' והתווית דרך , סח'נין

תוכנית ג/ 15846

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים א' והתווית דרך , סח'נין
מספר: ג/ 15846
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א' ודרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19320חלק4280, 84
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6386מגורים ומבני ציבור סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/11/2005
קבלת תכנית31/10/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200700224/01/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601328/06/2006