שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים א' בישוב אבו סנאן

תוכנית ג/ 13394

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים א' בישוב אבו סנאן
מספר: ג/ 13394
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי מאיזור חקלאי לאיזור מגורים א'
ב. קביעת טבלה הגבלות וזכויות לתכנון בשכונה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיאבו סנאןאבו סנאןאבו סנאן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18793חלק20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6770שנוי לתכנית המתאר ג / 1013, אבו סנאןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/12/2002
קבלת תכנית02/10/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200300303/03/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200202218/12/2002