שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לתעשיה זעירה, לגיטימציה, והעתקת סובה, סכנין

תוכנית גנ/ 15005

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לתעשיה זעירה, לגיטימציה, והעתקת סובה, סכנין
מספר: גנ/ 15005
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה זעירה והעתקת רחבת סיבוב וקביעת הוראות בינוי.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשיה ומלאכה זעירה.
שינוי יעוד מדרך למגורים א'.
שינוי יעוד מתעשיה ומלאכה זעירה לשטח הרחבת דרך.
קביעת גודל מגרש מינימלי למגורים ל- 290 מ"ר.
קביעת קווי בנין בשטח מגורים א' בהתאם לקיים.
שינוי קווי בנין בשטח תעשיה ומלאכה זעירה ל- 3 מטר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19291חלק1917-18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/06/2006תאריך פרסום: 25/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5544. עמוד: 3909. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים11/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2006. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/05/2006
החלטה בדיון באישור תכנית27/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות08/12/2005תאריך פרסום: 08/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5467. עמוד: 744. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/11/2005
פרסום להפקדה בעיתונים21/10/2005תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/10/2005
החלטה בדיון בהפקדה15/06/2005
קבלת תכנית20/09/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/09/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200601027/03/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים57028/11/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200500115/06/2005