שינוי יעוד עבור בנק המזרחי המאוחד - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד עבור בנק המזרחי המאוחד - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח מגורים לשטח מסחרי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/08/1979תאריך פרסום: 26/08/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2560. עמוד: 2064. שנה עברית: התשלט .
פרסום לאישור בעיתונים26/07/1979
החלטה בדיון באישור תכנית15/01/1979
פרסום להפקדה בעיתונים18/10/1978תאריך פרסום בעיתון: 18/10/1978.
פרסום להפקדה ברשומות15/10/1978תאריך פרסום: 15/10/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2472. עמוד: 30. שנה עברית: התשלט .
החלטה בדיון בהפקדה26/06/1978
קבלת תכנית27/02/1978