שינוי יעוד קטע מכביש מס' 12 לדרך להולכי רגל ולמגורים סכנין

תוכנית ג/ 11618

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קטע מכביש מס' 12 לדרך להולכי רגל ולמגורים סכנין
מספר: ג/ 11618
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי דרך המחברת דרך מס' 12 ו 13.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19281חלק33-34, 42, 47, 76, 110
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/11/2001תאריך פרסום: 12/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5030. עמוד: 373. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים19/10/2001תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/10/2001
החלטה בדיון באישור תכנית03/04/2001
פרסום להפקדה ברשומות01/02/2001תאריך פרסום: 01/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4956. עמוד: 1465. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים14/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2001. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/11/2000
החלטה בדיון בהפקדה23/02/2000
קבלת תכנית25/11/1909